FINANSIES

ONDERRIGGELD 2024

Onderriggeld word jaarliks bepaal en is maandeliks vooruitbetaalbaar vanaf 1 Januarie 2024 tot 1 November 2024.

Neem asseblief kennis dat vir 2024 u slegs een faktuur vir u kind/kinders se skoolgelde ontvang. Die hele jaar se skoolgelde word dus eenmalig gefaktureer. State sal maandeliks per e-pos gestuur word voor of op die 7de van die betrokke maand.

Die volgende verskyn op u staat:

• Opening balans van die vorige jaar (indien daar ‘n debiet of krediet oorgedra is)
• Een faktuur met die hele jaar se skoolgelde
• Fakture vir toere, veldskool (Gr. 6) ens.
• Korting toegestaan op alle eenmalige betalings

NB : Vir EFT-betalings, gebruik asseblief rekeningnommer soos op u staat verskyn.
Moet asseblief nie die faktuurnommer of u kind se naam en van gebruik nie!

Enige navrae kan gerig word aan debiteure@kennies.co.za (Me. Anneke Bosman), gebruik die rekeningnommer op alle navrae.

 

 

SKOOLGELDE VIR 2024

GR. 1 – 7 PER LEERDER
Per Maand R  2 150.00
11 maande R 23 650.00
Korting 1 Maand op jaar betaling R  2 150.00
10 maande eenmalig R 21 500.00
GR. RR-R (KNIKKIES) PER LEERDER
Per Maand R  2150.00
11 maande R 23 650.00
Korting 1 Maand op Jaar betaling R  2150.00
10 maande eenmalig R 21 500.00

 

BETALINGSMETODE

  • Debietorder word verkies (1 Februarie 2024 – 1 Desember 2024)
  • Vir EFT-betalings van skoolgeld gebruik asseblief rekeningnommer (familiekode as verwysing)
  • Vir alle ander EFT-betalings, meld waarvoor, plus leerder se naam en van, bv. M du Plessis Wildeklawer-Toer
  • Kontant / Kaartfasiliteiet by finansieskantoor

BANKBESONDERHEDE

Rekening Laerskool Kenmare
Tipe rek. Besigheidstjekrekening
Standard Bank
Tak. Nr. 5 op Simmonds 
Takkode. 005055
Reknr. 302345647

Finansies

Juf. Joey Du Toit

krediteure@kennies.co.za

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop