“DIE INTELLIGENTE KEUSE VAN DIE INGELIGTE OUER”

Kontak ons hier vir enige navrae

Om aansoek te doen by Laerskool Kenmare volg die volgende skakel

VOORWOORD VAN DIE HOOF

Agtergrond oor LAERSKOOL KENMARE
Laerskool Kenmare was in die sewentigerjare deel van Monument Primary, wat ‘n dubbelmedium skool was.
Daar was ‘n groot behoefte aan ‘n Afrikaanse laerskool en Laerskool Kenmare is gebou.
Die skool is gebou op ‘n kleinhoewe met die naam, GRACE DIEU (GENADE VAN GOD), wat eens behoort het aan mnr Pieter Kleinloog, ‘n suksesvolle hoenderboer. Sy grond is in 1964 onteien en tien jaar later het die skool sy deure geopen met 400 leerders en 17 onderwysers. Dit was die begin van ‘n wegholsuksesverhaal en vandag is Laerskool Kenmare ‘n toonaangewende Laerskool aan die Wesrand.

By KENMARE is ons ‘n familie. Ons is trots op ons pragtige skoolterrein, ons fasiliteite wat voortdurend verbeter word, ons lojale en ondersteunende ouers en natuurlik, is ons baie trots op elke KENNIE-KAMPIOEN, wat met DURF EN DAAD, alles in hulle lewe aanpak en die heel beste daarvan maak.

Laerskool Kenmare beskik oor ‘n onderwyskorps vir wie dit nog ‘n passie is om hul geroepenheid uit te leef, wie nog nie vergeet het waarom hulle ‘n brandende begeerte gehad het om met die kroon van God se Skepping te mag werk nie. Die gevolg hiervan is ‘n onwrikbare strewe na sukses, ‘n volharding in geloof en ‘n gelukkige skoolgemeenskap, waar sukses nie net onderskeidings en toekennings is nie, maar ook gemeet word aan lewensvreugde, waagmoed en selfvertroue.

Ons bring hulde aan elke vorige skoolhoof van hierdie skool, elke vorige beheerliggaam, elke personeellid wie se paaie met dié, van Kenmare gekruis het, asook aan ons bestaande onderwyskorps, wat vreesloos doen wat gedoen moet word, om ons wonderlike skool op die wenpad van sukses te hou.

Ons skool is uitnemend gerat om elke leerling se behoeftes te kan aanspreek op sy/haar vlak. Die begaafde kind, die gemiddelde kind of die kind met spesiale omstandighede, word met dieselfde passie en toewyding hanteer en begelei tot optimale ontwikkeling binne die skoolmilieu. Ons is baie trots op ons “eindproduk” en ons roem op die uitstekende suksesse wat ons KENNIE-KAMPIOENE jaarliks bereik, hetsy dit intern of in die onderskeie hoërskole van hul keuse is.

Ons sien meriete in elke individuele poging en besef sukses word in verskillende fasette gemeet. Daar word met deernis omgesien na leerlinge met beperkte vermoëns en ons beskik oor die vaardighede om aan hierdie behoeftes te voldoen. Ons put ons krag uit God-Drie-Enig en bely ons ewigdurende afhanklikheid van Hom.

Dit is ons behoefte om ‘n hegte vennootskap met elke ouer te sluit, een wat altyd in belang van ons kinders sal wees. Ons streef daarna om in alle opsigte ‘n verlengstuk te wees van die ouerhuis waar dissipline, liefde en veiligheid, onlosmaaklike hoekstene van ons opvoeding sal vorm. Daarom dan ook ons visie: ALLES TOT VOORDEEL EN IN BELANG VAN ONS KINDERS.

Hartlike dank aan ons bestaande beheerliggaam, onder voorsitterskap van mnr Wim Krynauw, wat saam met elke onderwyser droom en wie se inisiatiewe altyd vernuwe word om te verseker dat net die beste vir KENMARE se kinders gedoen word. Dankie dat u soveel van u persoonlike tyd opoffer vir hierdie skool!

Die bestuur koester die waarde van ‘n “oopdeur-beleid” en die personeel is geen uitsondering op hierdie reël nie. Slegs deur te weet wat vir u, en by implikasie u kind belangrik is, kan die skool sy dinamika behou en voortdurend ‘n proaktiewe, eerder as ‘n reaktiewe instelling wees.

Dit is vir Laerskool Kenmare ‘n voorreg om u en u kind as deel van ons “familie” te ontvang en sodoende deel te mag wees van sy/haar opvoeding. Mag ons saam vreugde vind in die opvoedingsproses en u,‘n onuitputbare vreugde in u ouerskap!

LAERSKOOL KENMARE – DIE INTELLIGENTE KEUSE VAN DIE INGELIGTE OUER!!

Wouter Immelman

AKADEMIE

Laerskool Kenmare volg die nasionale kurrikulum soos voorgeskryf.

PERSONEEL

Die vriendelike, toegewyde en professionele onderwysers streef na die voorsiening van topgehalte onderrig en opvoeding.

ONS SKOOL LAERSKOOL KENMARE

Skool

By ons skool is ons trots op
ons kinders se sukses in
akademie

Knikkies

By Laerskool Kenmare streef ons personeel om Kennie Kampioene te kweek

Sosiaal

By ons skool het ons
baie aktiwiteite waaraan U
kinders kan deelneem

Sport

Die sport wat ons kinders
beoefen, bring trots vir ons
skool

Kultuur

Die kultuur van ons skool,
lê die grondslag vir ons
kinders se lewens

Geskiedenis

Laerskool Kenmare het ‘n lang
en trotse geskiedenis

DIS HIER 

Hierdie spesiale munt is ‘n gedenkwaardige manier om deel te wees van ons trotse erfenis en viering. Elke munt, vervaardig met die hoogste standaarde van vakmanskap, dra die unieke kenmerke van Laerskool Kenmare se 50-jarige reis.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop